OC OPTIMA

Prípravy na Svadobnú Výstavu v Košice hotel sú v plnom prúde a my ako partner výstavy sme pomáhame s propagáciou.

V obchodnom centre Optima Vás pozývali na svadobnú výstavu naše krásne dievčatá medzi, ktorými ste mohli spoznať aj nádhernú 1.vicemiss UNIVERSE Dáriu Fabrici, 1.viceMiss Dance Alexandru Dugasovú, 2.viceMiss Dance Natáliu Halászovú a Ivanku Antalovú.

Dievčatá boli ste očarujúco krásne ako sme aj dostali spätnú vyzbu od návštevníkov. ĎAKUJEME Vám! :)

P&S, svadobný salón GLAMOUR